Language selection

Mindmapping is een methode gebaseerd op een diagram dat is opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en/of plaatjes, die zijn geordend in de vorm van een boomstructuur rond een centraal thema. De bedenker van de mindmap is de Engelse psycholoog Tony Buzan. Hij stelt dat wij niet lineair denken/werken maar in de vorm van netwerken (associatief). Een mindmap kan worden gebruikt om creatieve processen te ondersteunen bij leren, onthouden en 'brainstorming'.
Mindmaps kunnen op papier worden gemaakt maar tegenwoordig zijn diverse (gratis) software applicaties beschikbaar ook voor 'smartphones'.

Een mindmap wordt opgesteld door eerst het centrale thema te bedenken en weer te geven in het centrum van de mindmap. Om het centrale thema heen worden de onderwerpen genoteerd die een relatie met het centrale thema hebben. Aan ieder onderwerp kunnen vervolgens op dezelfde wijze subonderwerpen worden gekoppeld, en zo kan men doorgaan. Om het overzicht te behouden dienen de (sub)onderwerpen met trefwoorden of pictogrammen te worden aangegeven en niet met hele teksten.

Onderstaand een mindmap van de methode.