Language selection

Programma/Project Management wat is dat nu eigenlijk?
In de praktijk blijkt dat niet iedereen hetzelfde verstaat onder dit begrip en dat bijvoorbeeld permanente onderhoudswerkzaamheden ook wel eens een project worden genoemd. Een programma is niets meer en niets minder dan een verzameling projecten waarbij de projecten een bepaalde gemeenschappelijkheid hebben. Project Management is de discipline van plannen, organiseren, motiveren en het aansturen van mensen om een bepaald doel te bereiken. Hierbij is een project een tijdelijke activiteit met een start en een einde met als doel 'iets' op te leveren dat aan een behoefte van de 'business' voldoet. De 'business' behoefte wordt normaal gesproken vastgelegd in een 'business case'. De grote uitdaging voor de Project Manager is op te leveren wat is gevraagd ('scope' en niet meer en niet minder) binnen de gestelde tijd en budget en met een bepaalde kwaliteit. Helaas wordt maar al te vaak de menselijke factor buiten beschouwing gelaten terwijl dat in feite de meest belangrijke is. Zonder de juiste mensen, denk hierbij aan kennis/ervaring/motivatie/doorzettingsvermogen, wordt geen enkel project een succes.
De Project Manager ziet Lex als de spin in het web en als jongleur.

 

De project voorbereiding is een zeer belangrijke fase in een project en is normaal gesproken een flinke piekbelasting op alle betrokkenen met name op de Project Manager. In korte tijd dient de basis te worden gelegd. Wanneer de basis niet goed wordt gelegd dan zal dit een negatieve impact hebben op het project gedurende het hele project in meerdere opzichten. Het opzetten van een Programma/Project Management Office (PMO) is ook onderdeel van de project opstart en het PMO kan veel taken uit handen nemen van de Project Manager zowel in de opstartfase als gedurende de project uitvoering. Een cruciaal onderdeel van een project is de Project File welke het project geweten is en onder meer gedurende audits van zeer groot belang is.
Door onder meer standaardisatie kan de belasting op de betrokkenen aanzienlijk worden verkleind en kunnen tegelijkertijd de opstarttijd en -kosten worden gereduceerd.

De belangrijkste taak van een Programma/Project Management Office (PMO) is de ondersteuning van de Project Manager gedurende de looptijd van het gehele project. Het PMO biedt met name de administratieve en financiële ondersteuning aan de Project Manager.
Het opzetten van een PMO is alleen zinnig bij grotere projecten (denk hierbij aan projecten groter dan € 200.000). Het is natuurlijk ook mogelijk gebruik te maken van een 'shared' PMO waarbij de mensen worden verdeeld over (meerdere) projecten en slechts part-time bij een project zijn betrokken (bijvoorbeeld 2 dagen per week). Bij kleinere projecten kan de Project Manager deze taken zelf ook uitvoeren.