Language selection

Lex is sinds de geboorte van zijn dochter in 1993 betrokken bij zeldzame ziekten. Hij heeft hier een enorme kennis, ervaring en wereldwijd netwerk opgebouwd. Lex heeft in januari 1997 een vereniging opgestart vanaf de grond welke wereldwijd actief is en welke als de beste bron wordt beschouwd met betrekking tot de aandoening CMTC (en overige vasculaire malformaties). De website van CMTC-OVM is: www.cmtc.nl 

Graag wil hij deze kennis, ervaring en zijn netwerk inzetten om andere organisaties die actief zijn op dit gebied te ondersteunen op verschillende terreinen. Hierbij een aantal voorbeelden waarbij hij andere organisaties mee kan helpen:

  1. Opzetten van de organisatie (beleidsplan, begroting, gedragscode, klachtenregeling, functiebeschrijvingen, vrijwilligers handboek, procedure handboek, templates voor brieven/presentaties/notulen, etc.).
  2. Opzetten informatie folders.
  3. Opzetten van statuten.
  4. Opzetten en bouwen van een website.
  5. Contacten leggen met medici.
  6. Contacten leggen met (internationale) koepelorganisaties.
  7. Inrichten van social media.
  8. Ondersteuning bij subsidie aanvraag (als dit mogelijk is uiteraard).
  9. Opzetten jaarverslag.
  10. Organisatie van evenementen zoals conferenties.


Dankzij deze kennis en ervaring kan een nieuwe organisatie een vliegende start maken en worden middelen efficiënter en effectiever besteed!

Voor meer informatie: Lex van der Heijden, PMP, Prince2