Language selection

Het organiseren van een workshop behoort ook tot de mogelijke diensten. De context van deze workshops waar mijn expertise ligt, is op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie. Een concreet voorbeeld van een workshop kan een tweedaagse Project Definitie workshop zijn waarbij de basis wordt gelegd voor het project in verschillende opzichten. Denk hierbij niet alleen de basis van het project maar ook aan de basis voor samenwerking. Tijdens de workshop komen vaak ook bijvoorbeeld verschillende belangen en dubbele agenda's boven tafel.
Een belangrijke doelstelling van een workshop is ook dat een teamspirit ontstaat en commitment ontstaat/groeit.

Deze dienst kent diverse varianten waarbij in overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke dienst het beste past bij de behoefte van de opdrachtgever.
Een paar voorbeelden:

  1. Complete organisatie workshop (zoals het regelen ruimte, catering, communicatie, leiden workshop, rapportage, evaluatie, etc.).
  2. Uitvoeren workshop (incl. rapportage en evaluatie).
  3. Uitvoeren workshop als 'moderator'.


Lex heeft ervaring met het gehele scala van (internationale) workshops en werkt aan de hand van 'checklists' en 'templates' op basis van ervaring.