Language selection

Kijkend vanuit risico management dan kunnen de volgende belangrijkste risico's worden geïdentificeerd:

  1. Het verloop van de mensen in de lage lonen landen is aanzienlijk hoger dan in andere landen. Dit impliceert dat mensen vrij snel, vooral als zij opleiding en extra werkervaring hebben opgedaan (op kosten van de leverancier) vertrokken kunnen zijn en dus een weer nieuwe persoon opgeleid zal moeten worden (extra kosten voor het project en vertraging).

  2. Wanneer mensen vanuit andere landen toegang moeten hebben tot cliëntomgevingen om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren, dient een en ander te worden geregeld ... Dit is geen sinecure en dit kan veel tijd kosten! De cliënt wil uiteraard weten hoe de beveiliging is geregeld aan de andere kant van de wereld. Hier kunnen vele uren aan worden besteed, zelfs mogelijk reis- en verblijfkosten, en dient door de leverancier een wellicht geïsoleerd netwerk met een 'tunnel' te worden geregeld in een beveiligde ruimte (allemaal extra kosten). De doorlooptijd van dergelijke trajecten kan maanden bedragen en maar niet over de kosten te praten!

  3. Het dichttimmeren van contractuele afspraken tussen de leverancier en Delivery Center is een tijdrovende aangelegenheid en is cruciaal.

  4. Het 'overhevelen' van bijvoorbeeld een Helpdesk naar een land als Polen ten behoeve van een Nederlandse cliënt kan de nodige uitdagingen opleveren. De Nederlandse cliënt wil vaak met een Nederlandstalige Helpdesk bellen. Uit eigen ervaring weet ik dat dit niet soepel kan lopen. Waar haal je in Polen mensen vandaan die goed Nederlands begrijpen en spreken? Ook dit kost tijd evenals de opleiding van deze mensen. Ook hier is een hoger verloop een risico.

  5. Kwaliteitsmanagement, in deze context met name: leveren wat is afgesproken en wanneer volgens eerder overeengekomen eisen, is wanneer de mensen die het werk uitvoeren niet fysiek dichtbij zijn voor regelmatig overleg een extra risico en vereist extra inspanningen van de leverancier. Hierbij denk ik vooral aan 'remote' software ontwikkeling. Het opstellen van requirements etc. dient zeer secuur te gebeuren waarbij mensen van het Delivery Center intensief zijn betrokken. Het 'over de muur gooien' van dergelijke zaken is een garantie voor falen. Change Management is zeker in deze context extra belangrijk.