Language selection

Een project opstart verloopt niet altijd even soepel. Wanneer een project niet goed wordt opgestart dan werkt dit lang door, mogelijk gedurende de gehele doorlooptijd van het project, en kost dit extra energie, kost extra geld, levert frustraties op bij vele 'stakeholders' en mogelijk wordt ook niet opgeleverd wat eigenlijk de bedoeling was. Het is dus zaak een project goed op te starten.
Hierbij een aantal zaken welke ingeregeld dienen te worden bij een project opstart:

 1. Zijn de 'stakeholders' daadwerkelijk 'committed'? Zo niet, dan heb je als Project Manager een zeer groot risico te pakken. Alleen betrokkenheid is onvoldoende.
 2. Is er budget en zo ja hoeveel? Is dit budget gedurende de hele looptijd van het project?
 3. Bekijk het contract goed en zoek naar vooral zaken welke niet SMART zijn weergegeven. Specificeer in de Project Definitie vanuit de Project Manager gezien de details. Aannames zijn prima zolang deze worden gedocumenteerd!
 4. Maak een Project Communicatie Management Plan.
 5. Zet de Project File op.
 6. Maak een Project Definitie.
 7. Maak een project planning.
 8. Maak profielen van de benodigde personen en haal deze aan boord (start hier zo snel mogelijk mee als het gaat om mensen uit andere landen, vooral buiten de Europese Unie, aan boord te krijgen).
 9. Richt het financiële management in.
 10. Zet Change, Issue en Risico Management op.
 11. Zet Deliverable Management op.
 12. Maak een project kick-off presentatie en organiseer een project kick-off.