Language selection

De project uitvoering start nadat de project definitie is goedgekeurd door de juiste personen (met name de sponsor want wie betaalt die bepaalt). Onderstaand een lijst met praktische tips in de diverse gebieden waar je als Project Manager mee te maken krijgt gedurende de uitvoering van het project:

 1. Wacht niet totdat je als Project Manager vragen krijgt vanuit vooral (executive) management maar neem een actieve houding aan (zorg dat je in de 'driving seat' komt en ook blijft). Rapporteer overeenkomstig het Communicatie Management Plan (onderwerpen, frequentie, etc.) op de afgesproken tijdstippen. Vertrouwen is niet eenvoudig te krijgen en kun je wel eenvoudig en vooral snel verliezen.

 2. Spreek vantevoren één voortgangsrapportage af en vermijd voor de verschillende stakeholders verschillende rapportages. Gebruik 'verkeerslichten' concept om de status aan te geven en licht met name de zaken kort en eenduidig toe bij een 'rood' licht.

 3. Management zit niet te wachten om te horen dat zich problemen voordoen. Zij willen weten wat je hebt gedaan om deze problemen op te lossen. Wanneer je deze problemen niet op kunt lossen, geef dan een aantal opties (met voor- en nadelen, risico's, kostenschattingen ed.) waaruit management een keuze kan maken.

 4. Houd goed de einddata van de inzet van de mensen in de gaten en zet deze bijv. in een kalender.

 5. Besteed niet te veel tijd aan de (initiële) planning. Gedurende de looptijd van het project kun je verfijningen aanbrengen als dit noodzakelijk is. Planning is bedoeld als ondersteuning en is geen doel op zich.

 6. Vraag commitment van teamleden voor hun inzetperiode. Dit geldt met name bij de inzet van mensen uit landen zoals India waarbij het verloop relatief hoog is.

 7. Houd de werkdruk op de mensen in de gaten en de sfeer in het team. Zonder mensen is een Project Manager verloren.

 8. Blijf als het ware de externe projectomgeving scannen op risico's voor het project.

 9. Houd de Project File op orde. Dit is cruciaal voor het project en wanneer een audit wordt uitgevoerd is er geen tijd dit nog 'even' bij te werken.

 10. Houd rekening met de verschillende culturen in het projectteam. Mensen uit Duitsland, Spanje, India, etc. hebben echt een andere manier van denken en handelen! Zie dit ook als verrijking en laat mensen dit binnen het team delen door bijvoorbeeld een keer een presentatie te geven over hun land en cultuur. Dit heeft ook een positief effect op de teamgeest.

 11. Communiceer ... communiceer ... communiceer.