Language selection

Projecten worden uitgevoerd door mensen en zeer vaak ten behoeve van mensen (direct of indirect) met name ICT projecten. Een Project Manager moet niet alleen beschikken over ‘harde’ vaardigheden, zoals het maken van een project planning en het uitvoeren van risico management, maar heeft ook een heel arsenaal nodig aan ‘zachte’ vaardigheden en ervaring. In deze context wordt met ‘zachte’ vaardigheden vooral bedoeld hoe om te gaan met mensen.

Wanneer je niet om kunt gaan met mensen, in verschillende omstandigheden, dan kun je in mijn visie geen Project Manager zijn. Tegenwoordig komt het regelmatig voor dat mensen die binnen hetzelfde project werken niet meer op dezelfde fysieke locatie werken doordat bedrijven werkzaamheden verplaatsen naar andere landen. Dit maakt Project Management zelfs meer complex en uitdagend dan 20 jaar geleden.

Holistisch in deze context betekent dat veel aandacht wordt besteed aan de menselijke aspecten van het project. Een project afronden binnen de gestelde tijd en budget en wanneer je achterom kijkt en ziet dat mensen niet tevreden/gelukkig zijn, niet meer met jou willen samenwerken en burn-outs hebben, is naar mening geen succesvol project. 

Een project is volgens mij succesvol als bijna iedereen (100% is een uitdaging) blij is en de houding is ‘WIJ hebben dit samen bereikt’ en ‘wij willen weer graag met jou werken’.

Project Management heeft overlap met Lijn Management maar ook verschillen. Deze twee disciplines moeten samenwerken om de vereiste resultaten te behalen.

Het belangrijkste verschil is dat een project een tijdelijke samenstelling heeft met vaak mensen uit meerdere disciplines (verschillende Lijn Managers) en Lijn Managers (normaal gesproken) zorgen voor hun mensen permanent. Verder zijn Lijn Managers verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling van de mensen inclusief beoordelingsgesprekken. De Project Manager levert input voor dergelijke gesprekken.

Lex heeft het boek geschreven 'Holistic Project Management' dat momenteel wordt voorbereid voor publicatie door een Amerikaanse uitgever. 
Dit boek behandelt niet alleen de ‘gewone’ Project Management onderwerpen zoals financieel management en risico management gedurende de project fasen maar bevat ook speciale hoofdstukken over psychologie, persoonlijke ontwikkeling, outsourcing en presentaties.
Het is niet mijn bedoeling een Project Manager te veranderen in een psycholoog. Het is mijn bedoeling bewustzijn te kweken over de psychologische kant van Project Management over hoe om te gaan met mensen. Mijn intentie is praktische en direct bruikbare informatie te geven welke ik heb opgedaan gedurende mijn IBM Global Services carrière van 16 jaar als certified Senior Project Manager at IBM Global Services met als basis Nederland. 

Hoe vaak wordt nagedacht over de impact van een project in een breed perspectief? Dit boek beschrijft ook dit belangrijke onderwerp door te kijken naar de impact op zowel personen als de omgeving.

Voor meer informatie (dit boek is onder meer via Amazon te bestellen): Uitgeverij