Language selection

Binnen veel bedrijven werkt een ieder op zijn/haar manier en wordt niet zelden het wiel iedere keer opnieuw uitgevonden. Taken van elkaar overnemen, bijvoorbeeld bij ziekte, is hierdoor niet eenvoudig en dit zorgt voor extra kosten (en tijdsverlies).
De wet van Murphy is dan ook nogal eens van toepassing zoals in een kritieke fase van een project wanneer de druk het hoogst is. Kortom: een zeer ongewenste situatie voor alle betrokkenen.

In 'business as usual' omgevingen, met name bij internationale bedrijven waarbij het werk is verdeeld over verschillende landen ('outsourcing'), is de kans groot dat processen en procedures niet zijn gesynchroniseerd. Hierdoor verloopt het uit te voeren werk niet efficiënt en effectief. Vooral als het werk betreft voor externe klanten waarop Service Level Agreements van toepassing zijn dan is dit een ongewenste situatie (zeker als ook nog boeteclausules worden gehanteerd bij het niet nakomen van de afgesproken reactie- of oplostijden).

Lex heeft veel ervaring opgedaan bij met name IBM in het standaardiseren in het kader van internationale samenwerkingsverbanden. Voorbeelden zijn het ontwikkelen van het Practical Project Management Handbook (IBM Intellectual Capital), representant voor EMEA van uit het wereldwijde IBM Knowledge Network en het ondersteunen en adviseren van collega's uit diverse landen.

Standaardisatie van in deze context Project Management heeft een aantal belangrijke voordelen:

  1. De kosten van een project zijn lager.
  2. De opstart van een project is sneller.
  3. Het overnemen van een project door een andere Project Manager is sneller en eenvoudiger (bespaart tijd en kosten).
  4. Het laten uitvoeren van taken in andere (lagelonen) landen verloopt soepeler en bespaart extra kosten.
  5. De risico's voor alle betrokkenen zijn lager.


Het gebruik van Project Management tooling is de laatste jaren toegenomen. Echter, mede afhankelijk van de omvang van een project dient goed te worden gekeken naar eenmalige en repeterende kosten van dergelijke tooling. De licentiekosten kunnen hoog zijn waardoor de toepassing van deze tooling bij kleine projecten (bijv. € 100.000) niet rendabel is.
Houd hierbij ook de opleidingskosten in het vizier en in geval van het gebruik van een service bij een externe leverancier ook gegevens beveiliging, beschikbaarheid en de fysieke lokatie van de hardware.