Language selection

Contract in deze context is een formele overeenkomst tussen verschillende partijen waarbij het kan gaan om zowel interne als externe partijen.

In het geval van een contract met externe partijen kan dit een 'echt' contract zijn maar ook een 'Letter of Intent' (LoI), 'Memorandum of Understanding' (MoU), 'Autorisation to Proceed' (AtP) of een 'Statement of Work' (SoW). Een LoI, MoU en een AtP zijn voorlopers van een contract en regelt alvast een aantal zaken met name op juridisch gebied tussen de partijen waarbij de aansprakelijkheid ook is vastgelegd. Zonder formeel contract of overeenkomst werken is voor alle betrokken partijen een groot (juridisch) risico en dient vermeden te worden!
Ga als Project Manager na in hoeverre het mogelijk is te factureren aan de externe opdrachtgever bij gebruik van een LoI, MoU of AtP (dit kan niet mogelijk zijn).
Bij gebruik van een SoW is het wel mogelijk de externe opdrachtgever te factureren.

In het geval van een interne partijen, denk hierbij ook aan partijen in bijvoorbeeld India (in een Global Delivery Center), kan worden volstaan met een Document of Understanding (DoU). Ga als Project Manager niet eerder aan de slag voordat deze formeel is goedgekeurd door de juiste managementlaag.

Hierbij een aantal onderwerpen welke je als Project Manager in een contract zou moeten bekijken (en als deze niet aanwezig zijn trek dan aan de bel):

  1. Is het contract daadwerkelijk ondertekend door zowel de opdrachtgever als de leverancier?
  2. Hebben de juiste partijen binnen de eigen organisatie goedkeuring verleend?
  3. Welke 'deliverables' staan in het contract vermeld. Neem deze expliciet op in het project definitie/plan en project planning.
  4. Wie is eigenaar van eventueel aan te schaffen hardware en software licenties. Let met name bij software licenties op wie deze aanschaft vanwege eigendoms- en gebruiksrechten.
  5. Staan bepaalde aannames vermeld? Neem deze expliciet op in het project definitie/plan en project planning.
  6. Let goed op (harde) opleverdata en neem deze expliciet op in het project definitie/plan en project planning.
  7. Is een initiële risico analyse uitgevoerd? Zo ja, waar zijn de resultaten?
  8. Bevat het contract een detaillering van de kostenopbouw? Zo ja, zijn de Project Management uren expliciet vermeld en realistisch (dus geen 'wishful thinking')? Zo niet, achterhaal dan de kostenopbouw tenzij sprake is van een 'uurtje factuurtje' contract. In dit geval moet je de uurtarieven weten in het kader van financieel management.