Language selection

De Project Definitie is ongeveer het meest belangrijke document van het project gezien door de ogen van de Project Manager. In dit document worden onder meer de volgende project aangelegenheden beschreven:

  1. Waarom dit project.
  2. Belangrijkste eisen op hoofdlijnen.
  3. Project doelen.
  4. Project scope (wat wordt wel en ook wat wordt niet gedaan binnen dit project).
  5. Wat wordt er opgeleverd.
  6. Project planning in hoofdlijnen.
  7. Onder welke voorwaarden is het project afgerond.
  8. Organisatie.
  9. Benodigde vaardigheden.
  10. Financieel plaatje.

De Project Definitie is een dynamisch document dat bijgewerkt dient te worden overeenkomstig de werkelijkheid. Na goedkeuring door onder meer de Sponsor wordt vervolgens een nieuwe versie ter beschikking gesteld aan de betrokkenen.