Language selection

Change management wordt helaas in de praktijk niet altijd uitgevoerd zoals is bedoeld. Wanneer Change Management niet goed wordt uitgevoerd (kan goed zijn beschreven maar de praktijk is niet overeenkomstig de theorie) binnen een project dan is de kans op grote problemen zeer groot. Problemen welke zich vaak voordoen als Change Management niet goed wordt uitgevoerd zijn de volgende:

 1. Overschrijding van budget.
 2. Later dan gepland opleveren.
 3. Niet opleveren wat is gevraagd.

Eén van de meest voorkomende oorzaken van veel ellende in projecten dat niet expliciet duidelijk is was de basis vormt van het project in vooral functioneel opzicht (de 'baseline'). Wanneer de basis niet duidelijk is hoe kun je dan op een goede manier veranderingen onder controle houden?

Waarom gaat Change Management nogal eens fout? Hier zijn diverse oorzaken voor aan te wijzen. Hierbij volgen een paar vaak voorkomende:

 1. De 'baseline' van het project is niet duidelijk (met name niet Specifiek Meetbaar Acceptable Realistisch Tijdsgebonden, SMART).
 2. Het projectteam wil de klant tevreden stellen en voert aanpassingen even snel door.
 3. Het Change Management proces is te bureaucratisch of het proces wordt niet correct gevolgd.
 4. De changes worden niet goed bijgehouden (in de Project File).
 5. De impact analyse van een change is niet goed uitgevoerd.

Algemene tips:

 1. Voer een change pas uit als alle stappen zijn doorlopen met name de financiële goedkeuring is verkregen (en sla deze goedkeuring op in de Project File bij de change).
 2. Laat een impact analyse uitvoeren door de juiste (technische) mensen en kijk als Project Manager kritisch mee.
 3. Lever geen Rolls Royce als een Opel is verkocht.
 4. Zorg voor toestemming voor de uitvoering van de change door de juiste personen (met name door de Sponsor als de change impact heeft op kosten en doorlooptijd).
 5. Communiceer de change binnen de juiste gremia en leg deze vast in notulen.
 6. Sla alle communicatie en documentatie rond de change op in de Project File.