Language selection

Issue management in deze context zijn in feite problemen, al dan niet voortkomend uit een risico, welke een verstoring veroorzaken in het project.
Dit kunnen issues zijn binnen het project, bijvoorbeeld een teamlid wordt ziek voor langere tijd, maar ook issues welke afkomstig zijn van buiten het project en invloed hebben op het project. De interne project issues dient de Project Manager zelf op te lossen waarbij eventueel hulp van 'buiten' wordt ingeroepen (bijvoorbeeld voor het krijgen van vervangende resources).
De externe issues, deze liggen buiten de 'span of control' van de Project Manager, dienen binnen bij de Stuurgroep besproken te worden waarbij één of meerdere Stuurgroep leden actie ondernemen. In dit geval dient de Project Manager wel vinger aan de pols te houden!
In het Communicatie Management Plan is beschreven hoe de escalatiepaden lopen wanneer je onvoldoende voortgang boekt of niet de resultaten bereikt die je wilt bereiken.