Language selection

Resource management betekent in deze context het management van de betrokken personen. Het aan boord krijgen van de juiste personen met de juiste kennis en ervaring is vaak tijdrovend en doordat niet altijd de juiste personen op het juiste moment beschikbaar zijn, ook niet altijd mogelijk. Het is echter wel van belang de vereiste rollen en daarbijhorende profielen te hebben zodat gericht kan worden gezocht naar geschikte kandidaten. Verder dienen de start- en einddata van de inzet bekend te zijn (dus moet in feite de project planning ook al grotendeels rond zijn), de hoeveelheid inzet per week (deze kan variëren gedurende de inzet) en welke taken uitgevoerd dienen te worden. Het zoeken van kandidaten kan op verschillende manieren. Het meest gebruikt is het 'old boys network'. Dit is een zeer snel persoonlijk netwerk waarbij je teruggrijpt op bekende personen. De grote vraag is uiteraard of deze mensen beschikbaar en of zij ook aan dit project willen meewerken. Bij met name grote internationale bedrijven zijn allerlei interne 'tools' beschikbaar waarmee ten eerste een vacature geplaast kan worden en ten tweede op rollen en dergelijke gezocht kan worden.
De inzet van mensen uit andere landen is een hoofdstuk apart, zowel onder meer juridisch, financieel, taal en cultureel hetgeen niet in dit artikel wordt behandeld. Een andere mogelijkheid is het zoeken uit te besteden aan een partij buiten het project en vervolgens de interviews uit te voeren door de Project Manager en eventueel andere specialisten.

Houdt vervolgens goed bij per persoon de inzetperiode en neem op tijd actie, is vaak een wederwijdse opzegtermijn van toepassing, als de inzet verlengd moet worden om verrassingen te voorkomen zoals dat mensen 'plotseling' verdwijnen van het project.