Language selection

Financieel management in het kader van Project Management is eigenlijk 'bottom-line' niet meer dan:

  1. Hoeveel geld (en uren) zijn tot nu toe verbruikt?
  2. Hoeveel was begroot tot nu toe?
  3. Hoeveel geld (en uren) moeten nog worden besteed om het project af te ronden?


De consequenties van 'changes' dienen uiteraard mee te worden genomen in de project financiën waarbij ook de project 'baseline' aangepast dient te worden. Een project kent vaak twee kostenplaatjes: intern en extern. Intern in deze context zijn met name de 'cost' tarieven dus de 'kale' uurtarieven per personen.
Externe kosten zijn de interne uurtarieven met een opslag om daadwerkelijk winst te maken. De opslagpercentages zijn vaak niet voor alle uurtarieven hetzelfde. Deze opslagen worden niet bepaald door de Project Manager maar door management of verkoopafdelingen. Ditzelfde geldt voor de levering van hardware of software (licenties).

 


Praktisch alle bedrijven hebben boekhoud software welke is bedoeld voor bedrijfsadministratie en niet voor financiële project administratie. Daarnaast werken dergelijke boekhoud pakketten met kalenderjaren en sluiten een jaar financieel af aan het einde van een kalenderjaar. Als een project de jaargrens passeert dan verandert er voor het project qua mensuren in principe meestal niets. De uren lopen door. Echter, meestal worden uurtarieven jaarlijks aangepast en is de kans groot dat met de start van een nieuwe kalenderjaar dus ook het projectkosten plaatje aangepast dient te worden.

Door de inzet van mensen in lage lonen landen kunnen de uurtarieven ook sterk verschillen en dient ook rekening te worden gehouden met bijvoorbeeld extra lokale management- en infrastructuurkosten. Een andere optie is om gedurende de project looptijd de mensen uit de lage lonen landen naar het eigen land over te vliegen. Echter, in dit geval komen naast het uurtarief ook nog onder meer reis- en verblijfkosten bij en deze kunnen aanzienlijk zijn. Waar ook rekening mee gehouden dient te worden is een werkvergunning te regelen vooral voor mensen die van buiten de Europese Unie komen. Het regelen van dergelijke vergunningen kan veel doorlooptijd kosten.
Buitenlandse 'delivery centers' zijn praktisch altijd 'cost centers' waarvan de consequentie is dat in principe ALLE kosten worden doorbelast. Hier kunnen kosten bij komen die wij niet eens hadden kunnen bedenken.

Denk ook aan eveutuele trainingskosten voor mensen die bijvoorbeeld geen kennis of ervaring hebben met het gebruik van bepaalde tooling binnen het project. Bij externe medewerkers is een optie dat zij geen uren in rekening brengen gedurende de training want dit is immers voor hun een verrijking.