Language selection

Crisis Management is een aparte en uitdagende tak van sport! Vooral projecten bij externe opdrachtgevers die uit de hand lopen, kunnen op korte en lange termijn grote gevolgen hebben voor zowel de opdrachtgever als de leverancier. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook in termen van bijvoorbeeld imageschade.
Een voorbeeld: het projectteam heeft de opdracht een complete nieuwe webomgeving op te leveren, wat dreigt te gaan mislukken terwijl al veel tijd en geld is gestoken in een marketingcampagne. Overbodig te melden dat je als bedrijf geen goede indruk maakt als je niet overeenkomstig de marketingcampagne levert.

Een dergelijke situatie wordt nog complexer en vereist nog meer tact en doorzettingsvermogen wanneer verschillende externe partijen bij het project zijn betrokken. Communicatie, of eigenlijk het gebrek daaraan, is nogal eens de oorzaak van veel problemen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van 'jargon', dat binnen het ene bedrijf heel anders kan zijn dan binnen het andere bedrijf, met alle gevolgen van dien. Daarbij kunnen ook de belangen van de diverse partijen sterk uiteen lopen en het vertrouwen in elkaar flink dalen, waardoor een soepele samenwerking niet altijd vanzelfsprekend is. Het gehele project belandt daardoor in een negatieve spiraal. In dergelijke situaties werken mensen vaak alleen nog vanuit eigen belang en proberen zij hun 'straatje schoon te vegen en te houden'. Zoals een gezegde luidt: vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard...

Lex heeft uitgebreide ervaring met dergelijk Crisis management, zowel bij externe als interne opdrachtgevers. Als geen ander weet hij dat hierbij ter dege rekening gehouden moet worden met alle betrokken personen. Irritatiedrempels zijn laag, gevoeligheden liggen hoog en doordat mensen zich gaan indekken is de bereidheid tot meewerken soms ver te zoeken. In dergelijke situaties zijn de 'soft skills' van de consultant nog belangrijker dan gewoonlijk!

Uit ervaring weet Lex dat als eerste het vertrouwen van de diverse betrokken partijen terug gewonnen moet worden. Dit kan bijvoorbeeld bewerkstelligd worden door met name de eerste twee weken iedere dag op een vast tijdstip een telefonische vergadering te organiseren en te bespreken welke problemen er zijn en vooral welke acties zijn genomen. Executive management wil niet horen dat er problemen zijn (dat wisten zij immers al), maar wil weten welke acties daadwerkelijk zijn ondernomen en met welke resultaten. Kom je als (interim) Project Manager niet verder door bijvoorbeeld tegenwerking, dan dien je concreet aan het (Executive) management aan te geven welke opties jij als Project Manager ziet, inclusief voor- en nadelen, zodat het management een beslissing kan nemen.