Language selection

Nadat het project volledig is afgesloten dient de Project Manager een formele décharge te krijgen van de Sponsor.

De Project Manager verifieert aan de hand van de Project Definitie of daadwerkelijk is opgeleverd wat was afgesproken (neem hierbij ook de changes mee). Geef als Project Manager ook aan welke resultaten niet zijn behaald en hoe dit verder, en door wie, wordt opgepakt.

Alle openstaande punten dienen belegd te zijn met een eigenaar. Controleer ook of alle changes zijn afgerond. Wat ook cruciaal is om zeker te stellen dat alle producten in beheer zijn genomen bij de juiste partijen. Heeft de beheerorganisatie de juiste kennis/ervaring opgebouwd en voldoende capaciteit om het opgeleverde te beheren? In feite is dit laatste punt niet de verantwoordelijkheid van de Project Manager maar van de beheer organisatie. Zo is ook de beheer organisatie verantwoordelijk voor het nakomen van de Service Level Agreement waarin onder meer is vastgelegd welke diensten worden geleverd gedurende welke tijden.

Controleer als Project Manager dat geen uren en kosten meer op het project kunnen worden geboekt , dat alle facturen (met name naar externe partijen) zijn betaald en dat de Sponsor een financieel overzicht kirijgt van het project zoals geschatte kosten, werkelijke kosten en winst/verlies overzicht. Bij externe projecten dient ook vaak de 'gross profit' (%) aangegeven te worden zodat de Sponsor kan zien of het project de verwachte winst heeft opgeleverd.


De décharge kan middels een e-mail worden verleend welke (uiteraard) opgeslagen dient te worden in de Project File.