Language selection

In deze context betekent Consultancy enerzijds het leveren van adviesdiensten op het gebied van Programma/Project Management in de Informatie- en Communicatie Technologie omgeving. Wanneer een programma/project niet gaat zoals verwacht, is het inhuren van externe capaciteit een snelle methode om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke problemen en mogelijke oplossingen. De sfeer binnen het bedrijf is in dergelijke gevallen vaak niet meer 'optimaal'; mensen gaan zich indekken, haken af, raken gedemotiveerd, etc.
Door de inhuur van een externe adviseur kan op de meest objectieve wijze het geheel in beeld worden gebracht. Deze externe persoon is immers tot nu toe niet bij dit traject betrokken geweest en heeft en hoeft niet te vrezen voor bijvoorbeeld zijn carrière of reputatie binnen het bedrijf. Nadat de situatie in kaart is gebracht, worden vervolgstappen gedefinieerd om het programma/project weer op de rit te krijgen, zodat uiteindelijk toch wordt opgeleverd wat is afgesproken.

Anderzijds kan Consultancy ook betekenen het uitvoeren van trajecten op het gebied van procesverbeteringen.
Opdrachtgevers hebben ook vaak de nodige kennis van en ervaring met Informatie- en Communicatie Technologie en stellen steeds hogere eisen aan de dienstverlening door externe partijen. Niet zelden zijn bonus/malus contracten afgesloten met externe partijen die een boete (schadeclaim) aan de opdrachtgever moeten betalen bij niet nakomen van hun contractuele verplichtingen.
In dit kader is het van groot belang dat de interne processen bij de leverancier van de verschillende interne organisaties naadloos op elkaar aansluiten. Helaas blijkt dit in de praktijk niet altijd het geval en zeker wanneer een leverancier de diensten levert aan een opdrachtgever die opereert vanuit verschillende landen, is dit een extra uitdaging. Belangrijke zaken die op elkaar afgestemd dienen te worden, zijn bijvoorbeeld de 'service windows' en 'service levels'. Alle betrokken partijen moeten synchroon opereren (in het geval dat de partijen in verschillende tijdzones zijn gesitueerd) en overal dienen dezelfde oplostijden of reactietijden te worden gehanteerd.