Language selection

Het doel van ieder project is uiteindelijk 'iets' op te leveren. Deze 'deliverables' dienen expliciet contractueel te zijn vastgelegd en dienen ook in de project definitie te zijn opgenomen. De Project Manager dient te weten of de opdrachtgever formeel de deliverables dient goed te keuren (in geval van 'acceptance criteria') of dat de opdrachtgever alleen mag bepalen of de deliverables 'compleet' zijn (aan de hand van 'completion criteria'). Wanneer sprake is van 'acceptance criteria' dan bestaat de kans de vele discussies ontstaan, en veel (doorloop)tijd verloopt en vele kosten worden gemaakt doordat een deliverable heen en weer blijft gaan tussen de opdrachtgever en het project team.

Zorg dat de deliverables 'netjes' worden opgeleverd. Denk hierbij aan wanneer het gaat om documenten dat deze geen taalfouten bevatten. Verplaats je in de positie van de opdrachtgever. Wat is contractueel afgesproken? In welke vorm en formaat worden de deliverables opgeleverd? Als software is ontwikkeld krijgt dan de opdrachtgever ook de broncode? Mag de leverancier zaken hergebruiken zoals ontwikkelde software? Het is met name vanuit juridisch oogpunt cruciaal als Project Manager hier inzage in te hebben.

Realiseer je als Project Manager dat je het visitekaartje bent voor je bedrijf en dat jouw werk van grote invloed is op mogelijke vervolgopdrachten. Deze contacten kunnen van groot belang zijn ook voor jou als persoon in de toekomst!