Language selection

De mensen in een project kunnen het project maken en breken. Helaas heb je als Project Manager niet altijd de keuze welke personen je graag ik je project wilt hebben en kan het voorkomen dat je wordt gedwongen mensen in je team op te nemen die op dat moment beschikbaar zijn. Spreek echter met de sponsor af dat je altijd de mogelijkheid hebt mensen die niet passen in het project (dit kan zowel qua kennis/ervaring zijn maar ook als persoon qua gedrag) te laten vertrekken van het project. Dat wil niet zeggen dat deze mensen niet geschikt zijn maar deze mensen zijn niet geschikt voor dit project. Wanneer je als Project Manager afscheid neemt van teamleden doe dit dan met respect want je hebt te maken met mensen en niet met 'dingen'. Probeer je te verplaatsen in deze persoon.

Voorkom verrassingen door centraal, in de Project File, bij te houden wie gedurende welke periode is ingezet en wat de opzegtermijn is van de inzet en hoe lang van te voren aangegeven dient te worden of de inzet wordt verlengd. Zeker wanneer dit gaat om subcontractors zul je als Project Manager hier extra zorgvuldig mee om te dienen gaan vanuit contractueel oogpunt. Bij inzet van interne mensen is dit vaak soepeler en kun je met je collega's dergelijke zaken wat informeler regelen.

Als Project Manager ben je verantwoordelijk voor je team en dus ook de sfeer in je team. De bedoeling is dat een ieder ook plezier heeft in zijn/haar werk. Als Project Manager kun je hieraan een belangrijke bijdrage leveren waarbij persoonlijke aandacht het sleutelwoord is. Weet wie in jouw team wanneer jarig is en vier dit ook met jouw team (uiteraard in overleg met de betrokkene). Vier met je team als je iets moois hebt bereikt. Organiseer spontaan zo maar iets (bijv. met het team uit eten).

Let op de belasting op mensen en voorkom dat zij 'afbranden'. Signalen die hier op kunnen duiden zijn bijvoorbeeld cynische opmerkingen en daling van betrokkenheid tijdens team overleg. Probeer een werkoverleg met ieder teamlid te houden eens in bijvoorbeeld 2 weken en leg dan ook persoonlijk contact en vraag hoe het met die persoon werkelijk is.