Language selection

Financieel management tijdens de project uitvoering kent vaak twee gezichten wanneer een project wordt uitgevoerd bij een externe opdrachtgever. Aan een externe opdrachtgever wordt bijvoorbeeld gerapporteerd over minimaal:

  1. Hoeveel geld is verbruikt op een bepaald moment? Dit kunnen zowel kosten zijn gerelateerd aan mensuren maar ook aan bijvoorbeeld infrastructuur en software licenties. Het is raadzaam het administreren van de mensuren kosten gescheiden te houden van de andere kosten.

  2. Hoeveel geld is nog nodig om het project af te ronden (neem hierbij ook alle goedgekeurde changes mee)?

  3. Wat is het huidige budget (inclusief alle goedgekeurde changes)?


In het geval van een extern project zal de Project Manager binnen zijn/haar eigen organisatie ook 'gross profit' dienen te vermelden zodat het eigen management kan volgen of het project voldoende winstgevend verloopt.

Jaargrenzen zijn boekhoudkundig een financiële afsluiting maar als het project over de jaargrens heengaat dan kan hier een probleem ontstaan. Houd hierbij ook rekening met uurtarieven welke vaak worden verhoogd bij de start van een nieuw kalenderjaar.
Bedrijven maken meestal begrotingen per kalenderjaar. Het is daarom van groot belang voor de continuïteit van het project dat de sponsor hier op tijd duidelijkheid over geeft (voor december van het lopende jaar zodat je als Project Manager de tijd hebt zaken te kunnen regelen).