Language selection

Lex is van mening dat vrijwilligerswerk een cruciale rol vervult in onze wereldwijde maatschappij. Zonder vrijwilligerswerk zou de wereld er heel anders uitzien!

Zijn vrijwilligersrol is de oprichter en voorzitter van een wereldwijde non-profit patiënten organisatie voor mensen met een bijzondere zeldzame ziekte genaamd CMTC. Lex is vader van een dochter met deze ziekte en besloot al kort na de geboorte niet bij de pakken neer te gaan zitten maar actie te ondernemen! Voor meer informatie zie de website: www.cmtc.nl.
CMTC is een zeldzame bloedvatziekte waarbij de complicaties uiteenlopen van kosmetisch tot en met dodelijk. Op dit moment zijn al, voor zover bekend, tenminste 6 kinderen overleden aan complicaties.

De belangrijkste taken als voorzitter van de wereldwijde CMTC-OVM organisatie zijn:

 1. Opstellen beleidsplan.
 2. Opstellen begroting.
 3. Opstellen jaarverslag
 4. Vertegenwoordigen organisatie wereldwijd bij congressen etc.
 5. Voorzitten internationale ledenvergaderingen.
 6. Opstellen subsidie/sponsor aanvragen.
 7. Stimuleren (internationale) samenwerking met andere organisaties.
 8. Onderhouden van contacten met hoogleraren en artsen (wereldwijd).
 9. Regelen van (gratis) medische diagnose.
 10. Begeleiden patiënten en families bij onderzoeken.
 11. Organiseren en management van internationale conferenties en familiedagen.
 12. Werven en aansturen van vrijwilligers (plm. 30 wereldwijd),
 13. Uitvoeren financieel management.
 14. Verantwoorden subsidiegebruik naar Ministerie VWS.
 15. Definiëren en (deels) uitvoeren marketingbeleid.
 16. Definiëren en uitvoeren social media strategie.
 17. Uitbreiden en onderhouden van public relations.
 18. Spreken tijdens (internationale) conferenties.
 19. Werven van fondsen.
 20. Opstellen en uitvoeren project plannen.
 21. Opstellen en onderhouden handboeken (bijv. wereldwijde conferentie in Nederland, familiedag en vrijwilligers handboek).
 22. Onderhouden websites.

Voorbeeld CMTC.