Language selection

Na ruim 30 jaar actief te zijn in de internationale ICT-wereld heeft Lex een veelheid aan problemen ervaren en gezien bij vele projecten. Bij IBM Global Services heeft Lex diverse malen als Crisis Manager geacteerd in vooral projecten bij externe opdrachtgevers.

Herkent u dit? 

 1. De requirements zijn niet eenduidig, incompleet, inconsistent, niet SMART en worden niet goed beheerd. Hierdoor ontstaan allerlei discussies, stijgen de kosten en gaat veel tijd verloren.

 2. De verwachtingen van de opdrachtgever(s)/stakeholders zijn niet gedocumenteerd en afgestemd. Hierdoor ontstaan onvrede en allerlei discussies over functionaliteit en kosten met name in het laatste deel van het project.

 3. De eindgebruikers accepteren niet het geleverde systeem omdat dit niet voldoet aan hun eisen/wensen. Zij voelen zich niet gehoord en niet gezien en zijn niet betrokken tijdens het opstellen van de requirements en het testen van het systeem. Mensen worden veel te laat of helemaal niet bij het project betrokken.

 4. Het project is 'out of control' zowel qua tijd als kosten als wat opgeleverd gaat worden. Hierdoor wordt aanzienlijk minder opgeleverd dan initieel was afgesproken. Stakeholders zijn ontevreden en de relaties staan onder druk.

 5. Gedurende de project uitvoering blijken de 'business case' en/of het 'solution design' incompleet, niet SMART en inconsistent te zijn. Aannames zijn onvoldoende gedocumenteerd waardoor onder meer onaangename verrassingen optreden. Dit levert veel discussies op en het vertrouwen van de stakeholders in een succesvol project is aanzienlijk gereduceerd.

 6. De project planning is gebaseerd op 'wishful thinking' en niet de realiteit onder druk van bijvoorbeeld Executive Management. Tijdens de project uitvoering wordt dit zichtbaar en blijkt dat de planning niet haalbaar is. De stakeholders verliezen vertrouwen en de druk op het projectteam neemt enorm toe waardoor mensen uitvallen hetgeen voor nog meer problemen zorgt.

 7. Change Management wordt niet goed uitgevoerd. Changes worden even tussendoor geregeld direct met de ontwikkelaars zonder afstemming en goedkeuring van de Project Manager. Aangezien geen impact analyse is gedaan ontstaan problemen met andere delen van het systeem.

 8. Niet alle stakeholders staan achter het project en hebben hun commitment gegeven. Sommige stakehoders hebben een dubbele agenda en andere (persoonlijke) belangen bij het project. Ego issues.

 9. Projecten opstarten kost veel tijd, geld en energie. 

 10. Iedere Project Manager heeft zij/haar eigen methodiek, project organisatie, aanpak, project file structuur, etc. Dezelfde fouten worden gemaakt in verschillende projecten. Standaardisatie ontbreekt. Het overnemen van projecten zoals tijdens ziekte/vakantie verloopt moeizaam. Kost veel tijd en schaadt het vertrouwen van de stakeholders. Een Project Management Office ontbreekt.

 11. Project rapportages opstellen kost veel tijd. Het maken van financiële overzichten, issues, risico's en changes kost veel tijd en deze overzichten zijn niet actueel. Dit frustreert de opdrachtgever, Executive Management, Project Management en het team. Het vertrouwen is hierdoor laag en veroorzaakt imago schade bij de leverancier.

 12. Het uitbesteden van werk aan lage lonen landen verloopt stroef en is veel kostbaarder dan oorspronkelijk begroot. Aan de opdrachtgever zijde is veel meer tijd nodig dan begroot. Problemen zijn direct zichtbaar voor de opdrachtgever doordat de kwaliteit van het geleverde tegenvalt en de planning vaak niet wordt gehaald. Overleg tussen mensen uit het landen zoals India en Ukraïne verloopt stroef door taalproblemen en culturele verschillen. Dit resulteert onder andere in misverstanden waardoor vertragingen ontstaan, niet wordt geleverd wat was afgesproken en aan beide zijden de frustraties ontstaan.
  De datacommunicatie verbindingen zijn traag en onbetrouwbaar waardoor bijvoorbeeld overleg moeizaam en traag verloopt. Toegang tot het netwerk van opdrachtgevers levert enorme beveiligingsdiscussies op en ook juridisch gezien blijkt dit complex en zeer tijdrovend.

 13. De overdracht vanuit het project naar de beheerorganisatie wordt door de beheerorganisatie ervaren als 'over de muur gegooid'. Het geleverde is onvoldoende getest. Documentatie ontbreekt of is incompleet. De beheerorganisatie wordt geconfronteerd met de problemen van de eindgebruikers welke in feite door het project opgelost hadden moeten worden. De beheerorganisatie kan niet voldoen aan de Service Level Agreements waardoor boetes worden opgelegd door de opdrachtgever. Welke organisatie neemt de kosten voor zijn rekening van de activiteiten om wel te kunnen voldoen aan de Service Level Agreements?
  Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de lijst met open punten en wie deze kosten draagt. 

 14. De mensen zijn niet gemotiveerd maar zelfs hier en daar gefrustreerd. Zij zijn niet bij de planning betrokken en worden geconfronteerd met een niet realistische planning. Mensen zijn betrokken en niet 'committed' en tonen niet de inzet die nodig is om dit project tot een succes te maken. De sfeer in het team is niet goed, geen humor maar cynische opmerkingen. Mensen zijn aanwezig en niet veel meer dan dat.

Herkent u één of meerdere punten: aarzel dan niet contact op te nemen met Lex voor een vrijblijvend gesprek: Lex van der Heijden, PMP, Prince2