Language selection

In Project Management zijn op dit moment ongeveer 10 verschillende methoden in gebruik. Wanneer wij ons beperken tot het Informatie en Communicatie Technologie terrein en tot algemeen toepasbare methoden binnen dit kader dan kunnen wij de volgende Project Management methoden onderscheiden:

  1. PMBoK (Project Management Book of Knowledge). Deze methode is afkomstig van het Project Management Institute (PMI) uit de USA en is gebaseerd op 'best practices' (www.pmi.org). In feite is deze methodiek toepasbaar in meerdere gebieden zoals de bouw. 

  2. PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment). Deze methode is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project. PRINCE2 is ontwikkeld en wordt onderhouden door de Britse semi-overheidsorganisatie Office of Government Commerce (OGC, http://www.prince-officialsite.com/).
    Prince2 mindmaps

  3. Agile/Scrum. De term 'scrum' is afkomstig uit de rugby wereld en is in feite de worsteling om de bal. De Agile methode kent verschiilende andere methoden waarvan Scrum het meeste wordt gebruikt. Dit is nog een relatief nieuwe methode ontwikkeld door Ken Schwaber en Jeff Sutherland. Op diverse websites en 'blogs' zijn pittige discussies te vinden over de 'juiste' beschrijving etc. (http://bit.ly/1ixDnJK).
    Scrum bestaat uit een framework van rollen en spelregels en is niet gekoppeld aan een specifiek technologisch domein. Een belangrijk kenmerk van Agile is dat de mensen vanuit de 'business' actief zijn betrokken bij de ontwikkeling. Het ontwikkelingsproces gaat iteratief en incrementeel. Deelsystemen worden door middel deelopleveringen uitgebreid en verbeterd. Hierbij is het cruciaal dat het uiteindelijke totale systeem in het oog te blijven houden zodat wordt aan het einde van het totale project wordt opgeleverd wat was afgesproken.

In het verleden, en misschien hier en daar nog steeds werd gebruikt gemaakt van het 'waterval' model voor de uitvoering van vooral software ontwikkelingsprojecten. Gedurende de loop van de jaren zijn diverse nieuwe waterval modellen ontstaan zoals het model van Royce, "sashimi"-model, Aorta lifecycle-model en het V-model. Het principe van het waterval model is dat wordt gewerkt in verschillende fasen. Iedere fase heeft een eigen niveau dat tevens de volgorde bepaalt. Vervolgens wordt fase voor fase sequentieel uitgevoerd. 
Een belangrijk nadeel van dit model is dat wijzigingen en resultaten ('deliverables') niet eenvoudig kunnen zijn en dat het lang kan duren voordat daadwerkelijke iets wordt opgeleverd. In onze huidige maatschappij is deze aanpak niet meer haalbaar met name vanwege de zeer snelle 'time to market' welke in praktisch alle bedrijven kort dient te zijn. Verder dien je als bedrijf snel in te kunnen spelen op veranderingen. Dit alles heeft geleid tot de Agile methode waarbij in relatief korte periodes (tussen plm. 1 en 4 weken) iets wordt opgeleverd. Mede hierdoor zijn wijzigingen relatief eenvoudig door te voeren.