Language selection

Laat ik beginnen met de definitie van 'outsourcing' zoals ik deze zie en heb ervaren binnen IBM Global Services.
Outsourcing in mijn ervaring en beleving is verplaatsen van werkzaamheden naar lage lonen landen. Dit zijn over het algemeen landen in het Verre Oosten (zoals India en China) maar ook Zuid-Amerika (zoals Brazilië).
Dichterbij in Europa is outsourcing ook gaande naar voormalige Oostbloklanden zoals Bulgarije, Polen en Slowakije. Dit laatste is ingegeven doordat deze landen lid zijn geworden van de Europese Unie waardoor het relatief eenvoudig is te werken in verschillende landen zonder al te veel bureaucratische rompslomp.

In deze serie artikelen beperk ik mij tot het outsourcen van diensten en bespreek ik niet outsourcing van productie.