Language selection

De project afsluiting is een onderdeel van het project dat nogal eens al stiefkind wordt gezien. Meestal zijn de mensen moe, zijn mogelijk al op een ander project ingepland, is het budget verbruikt, is de geplande doorlooptijd verstreken en kan ook de onderlinge sfeer niet echt optimaal meer zijn. Echter, een project dient correct te worden afgesloten.
Je kunt hierbij aan de volgende onderwerpen denken:

  1. Project file.
  2. Financiële afsluiting.
  3. Lessons learned (wat ging goed en wat kan beter).
  4. Intellectual capital (wat is tijdens dit project geproduceerd dat hergebruikt zou kunnen worden).
  5. Organisatie van afsluitingsevenement.
  6. Awards.
  7. Formele overdracht aan beheer organisatie.