Language selection

Aan het einde van een project is het belangrijk terug te kijken met name om te leren van zaken welke wel en niet goed gingen. Dit is niet een aangelegenheid van alleen de Project Manager maar van alle betrokkenen dus ook management dat betrokken is geweest bij het project. Het is cruciaal kennis en ervaring te delen vind ik om bijvoorbeeld andere personen te helpen, te voorkomen dat dezelfde fouten opnieuw worden gemaakt. Het is ook cruciaal te delen wat goed is gegaan. Ook hier kunnen anderen van leren.

Het delen van kennis en ervaring kan zowel middels presentaties als het opslaan in een database waarin ook met allerlei zoeksleutels gezocht kan worden. Hiervoor zijn speciale 'tools' beschikbaar in de markt.

Denk bij het delen niet uitsluitend aan 'harde' feiten maar kijk ook naar de 'zachte' kanten zoals hoe ging de samenwerking tussen teamleden, hoe werden conflicten opgelost, hoe werd de sfeer in het team goed gehouden en hoe verliep de communicatie zowel binnen het projectteam als met personen daarbuiten.