Language selection

Het is raadzaam een afsluiting met alle betrokkenen te regelen identiek aan de 'kick-off' van een project. Organiseer bijvoorbeeld eerst een bijeenkomst waar in ieder geval de Sponsor een praatje houdt en ook de Project Manager. Dit is ook het moment voor het geven van awards. Denk hierbij niet alleen aan individuele personen maar ook aan het team. Wanneer veel is overgewerkt dan is het ook verstandig om bijvoorbeeld een dinerbon uit te delen voor de teamleden en een partner van hun zodat ook het 'thuisfront' niet wordt vergeten.

Daarna kan bijvoorbeeld een 'borrel' plaatsvinden om onderling nog even in een informele sfeer afscheid van elkaar te nemen.