Language selection

De Project File is het geweten van het project!
Dit impliceert dat de Project File de enige plaats is waar de project documentatie wordt opgeslagen! Het is dus 'verboden' project documentatie alleen op lokale computers, USB sticks, DVD's etc. te hebben tenzij deze een kopie zijn uit de Project File.
Echter, het is zaak als Project Manager ook zorg te dragen voor 'privacy' en 'security' van de project gegevens zodat vermeden dient te worden dat mensen project gegevens op verschillende media bij zich hebben met het risico op verlies en alle andere mogelijke consequenties. Uiteraard dient van de Project File in principe dagelijks een backup te worden gemaakt waarbij het mogelijk dient te zijn documenten tot bijvoorbeeld een maand geleden op te halen.

De Project File kan een structuur hebben zoals:

 1. Standaarden, procedures en templates.
 2. Organisatie, mensen en overige middelen.
 3. Project planning.
 4. Notulen.
 5. Risico's.
 6. Issues.
 7. Changes.
 8. Delivery.
 9. Sponsor en stakeholder info.
 10. Derde partijen.
 11. Functionele en niet-functionele eisen.
 12. Kwaliteits Management.


Daarnaast is het belangrijk, voor zover van toepassing natuurlijk, de volgende zaken centraal op te slaan in de Project File:

 1. Licentie overzicht van software dat is aangeschaft ten laste van het project.
 2. Overzicht van de inhuur van mensen (wie, start- en einddatum, ...).
 3. Wie heeft wanneer welke toegang tot de Project File gekregen en wanneer is deze toegang verwijderd.


Opmerking:
wanneer gebruik wordt gemaakt van 'tooling' zoals 'requirements' management of Project Management tooling dan is de Project File normaal gesproken geïntegreerd.