Language selection

Tijdens de project uitvoering is change management cruciaal omdat het niet goed uitvoeren van change management garant staat voor grote ellende zowel gedurende het project als nadat het project is afgesloten.
Ten eerste moet zeer duidelijk zijn voor alle stakeholders en project teamleden wat opgeleverd dient te worden met andere woorden 'de baseline' moet zeer duidelijk zijn. Vervolgens is het de kunst middels change management wijzigingen op deze 'baseline' in kaart te brengen en vooral te houden! Hier schuilt het grote gevaar in 'klantvriendelijkheid' en 'dat regelen wij wel even (onderling)'. Hierbij bestaat ook de kans dat change management aan de andere kant een enorme bureaucratische aangelegenheid wordt. De Project Manager bepaalt in overleg met de stakeholders hoe het beste change management kan worden toegepast in deze specifieke omgeving.
In principe wordt iedere change geanalyseerd en wordt de impact van de change bepaald met name op doorlooptijd en kosten.
Een change kan ook effect hebben op het contract. In dit geval dien je als Project Manager extra zorgvuldig te zijn en dien je rekening te houden met extra doorlooptijd (mede omdat dan extra afdelingen van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer bij het project worden betrokken zoals de juridische afdelingen).

Pas na goedkeuring door de juiste personen bij de opdrachtgever wordt de change uitgevoerd. Denk ook altijd aan een 'roll-back' scenario vooral wanneer het een bedrijfscritische omgeving betreft (in het geval wanneer het project al een deel heeft opgeleverd voor productie). Normaal gesproken wordt gebruik gemaakt van een 'OTAP' straat (ontwikkel, test, acceptatie en productie omgevingen) voordat een change daadwerkelijk wordt uitgerold in een productie omgeving. Echter, het zal niet de eerste keer zijn dat de acceptatie omgeving 'net' niet helemaal identiek is aan de productie omgeving met als gevolg dat een en ander 'omvalt'.

Tenslotte is het belangrijk het project team te niet alleen te informeren over changes maar ook bij de changes te betrekken zeker als het gaat om impact analyse.