Language selection

Zodra het project is gestart, en wellicht al eerder, zullen de eerste risico's zich aandienen. De bedoeling van Risico Management is te voorkomen dat risico's uiteindelijk 'issues' worden met alle consequenties vandien.
Risico Management is niet alleen een taak van de Project Manager maar ook van alle teamleden en ook het betrokken management. De Project Manager kan eenvoudig weg niet alles overzien in de eerste instantie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan externe factoren of externe projecten waar de Project Manager (nog) geen zicht op heeft welke zijn/haar project kunnen beïnvloeden.
Het is cruciaal centraal bij te houden, in de project file, welke risico's zijn geïndentificeerd, welke preventieve acties zijn ondernomen en welk acties ondernomen moeten worden als de risico's realiteit worden. Documenteer ook wie welke actie heeft ondernomen in het risico overzicht.

Geef ook het management en/of Stuurgroep inzage hierin zodat zij kunnen zien dat je het project (hopelijk) onder controle hebt.