Language selection

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Onze samenleving is volop in ontwikkeling. De verandering van de maatschappij waarin de bedrijven voor de winst, en de overheid voor het algemeen belang stonden, naar een wereld waarin veel problemen de landsgrenzen overstijgen en meer dan 50% van de top 100 economieën geen landen maar corporations zijn. Daarom hebben de wereldwijde bedrijven naast een economische verantwoordelijkheid ook een 'social responsibility'. Bedrijven hebben te maken met rentmeesterschap en dat vraagt een inzet van het hele bedrijf van top tot aan de jonge talenten die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering. MVO Is geen 'hype' maar de nieuwe manier van zakendoen. Een modern bedrijf staat midden in de maatschappij en wordt gevormd door de mensen die werkzaam zijn binnen dit bedrijf. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft aanbevelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen opgesteld, de zogenaamde OESO-richtlijnen. Deze richtlijnen maken duidelijk wat overheden van het gedrag van bedrijven verwachten.
Veel bedrijven hebben een 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' programma en dragen hierdoor bij aan een betere maatschappij.

Drie MVO-dimensies

  1. De normen en waarden waar een bedrijf voor staat. Deze worden vaak beschreven in een gedragscode en in zgn. 'compliance-regels'.
  2. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf: de manier waarop een bedrijf zijn kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het milieu en de sociale context. Veel bedrijven beschrijven hun activiteiten op dit terrein in een duurzaamheidsverslag. Het wordt steeds gebruikelijker een dergelijk verslag te hebben. De richtlijn van veel ondernemingen op dit gebied is het motto 'People Planet Profit'.
  3. De maatschappelijke betrokkenheid van een bedrijf: de manier waarop het bedrijf iets teruggeeft aan de samenleving. Dit onderwerp krijgt soms aandacht in het duurzaamheidsverslag. Veel bedrijven kiezen ervoor hier niet zelf actief over te communiceren. Activiteiten op dit terrein zijn bijvoorbeeld werknemers die in bedrijfstijd op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan een goed doel of sponsoring.

LvdH PPCP sponsort de wereldwijde not-for-profit patiëntenorganisatie CMTC-OVM: www.cmtc.nl.